מפגשים

רוצים לדעת עוד? ניר מגיע לעיר
ומספר למה החליט להתפקד לליכוד
ולמה חשוב שתתפקדו גם אתם.
רוצים לארח אצלכם מפגש?

אפליקצית המשפיעים

חשוב לכם להשפיע? גם לנו!
הזמינו את חבריכם להתפקד לליכוד
בקלות באתר או דרך האפליקציה!